Home » Müüdid ettevõttesiseste karjäärivõimaluste kohta: miks tundub rohi teise tööandja hoovis rohelisem? 

Müüdid ettevõttesiseste karjäärivõimaluste kohta: miks tundub rohi teise tööandja hoovis rohelisem? 

Tihtipeale on töökoha vahetamise põhjuseks rahulolematus töötasu, arenguvõimaluste või motivatsioonipaketiga. Kui väiksemas organisatsioonis võivad arenguvõimalused kiiremini ammenduda, siis suuremas ettevõttes on mõistlik enne töökuulutuste sirvimist uurida, kuidas saaks olemasoleva tööandja juures ennast muul viisil teostada. Paraku ringleb ettevõttesiseste karjäärivõimaluste kohta palju müüte. SEB personali ja koolituse divisjoni direktor Margit Pugal toob neist välja viis olulisemat ja lükkab müüdid ümber.  

Müüt nr 1. Edasiliikumine sõltub ainult töötatud aastatest 

Pikaaegsed töötajad on tööandja jaoks usaldusväärsemad ja tunnevad organisatsiooni tööviise, inimesi ja kultuuri. Samas ei ole need positiivsed omadused ettevõttesisese edasiliikumise seisukohalt alati võtmeteguriteks. Ühest küljest on küll oluline töötaja isikuomaduste ja teadmiste tundmine, teisalt on tähtsad ka hoiakud, väärtused ja eelnev töökogemus tervikuna. Järgmisele karjäärisammule võib kasuks tulla hoopis teistsugune tööalane taust või erinevad oskused, mida teistel ei ole, kuid on värbamise hetkel tiimis puudu.  

Siiski on üsna ootuspärane, et ettevõttes juba kanda kinnitanud töötajad taotlevad suurema tõenäosusega edutamist. SEB-s on mitmeid näiteid kolleegidest, kes on suhteliselt lühikese aja jooksul organisatsioonisiseselt uuele positsioonile asunud, kas siis horisontaalselt või ka vertikaalselt. Mida suurem on organisatsioon, seda mitmekesisemad on ka võimalused. 

Müüt nr 2. Minu juht teab,  milline võiks olla minu järgmine samm 

Tihti kipuvad töötajad eeldama, et nende otsene juht pakub neile ise uusi tööalaseid väljakutseid ja arenguvõimalusi. Samas kordavad personalispetsialistid ja karjääri coachid mantrat, et karjäär on eelkõige inimese enda kätes. 

Uuringud näitavad, et töötajad peavad oluliseks tööandja loodud arenguvõimalusi. Näiteks tööandja brändingu agentuuri Universum uuringu kohaselt ootavad majandusvaldkonna spetsialistid tööandjalt erinevaid õppeprogramme ja võimalust oma oskusi ning teadmisi  täiendada. SEB töötajad saavad end täiendada ja uusi teadmisi koguda virtuaalses koolituskeskkonnas SEB Campus. Lisaks korraldame ettevõttesiseseid karjääripäevi ja pakume personaalset karjäärinõustamist. Seda kõike selleks, et tõsta töötajate teadlikkust enda tugevustest, erinevatest eneseteostuse võimalustest ning innustada töötajaid tööalaselt edasi liikuma. Neile kolleegidele, kes tunnevad huvi mõne teise valdkonna vastu, kuid samas kahtlevad, kas see võiks olla nende uus väljakutse, soovitame aastaringselt SEB-sisest töövarjutamist. See annab võimaluse turvaliselt huvipakkuva ametikohta või valdkonnaga tutvuda, et paremini töö sisust ja ülesannetest aru saada. Kuid selleks, et muutused toimuksid, peavad töötajad olema teadlikud endast, oma võimalustest ning võtma initsiatiivi ja vastutuse oma karjääri eest. Oluline on enda eesmärkide saavutamise nimel ka reaalselt tegutsema hakata, magavale kassile kahjuks hiir suhu ei jookse. 

Selaa ylöspäin