Home » Tästä syystä valkoposkihanhia ei saa metsästää Suomessa, vaikka vastaavaa tehdään Ruotsissa ja Virossa

Tästä syystä valkoposkihanhia ei saa metsästää Suomessa, vaikka vastaavaa tehdään Ruotsissa ja Virossa

Lintujen tappaminen on Suomessa viimeinen keino, jolla vahinkojen syntymistä voidaan ehkäistä.

Selaa ylöspäin