UURING: Eesti naised on rohkem jooma hakanud.

Naiste alkoholitarvitamine on suurenenud, noored joovad alkoholi vähem Selleks, et saada paremini aru uimastitarvitamise levimusest elanike seas, uurime rahvastikupõhiste küsitlusuuringutega noorte ja täiskasvanute käitumist. TAI elluviidud 2022. aasta Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu põhjal on Eestis 20% 16−64-aastastest inimestest alkoholi liigtarvitajad, kusjuures 16% inimestest tarvitab alkoholi tervist ohustaval tasemel[1]. Viimase kümne aasta jooksul ei ole liigtarvitajate osatähtsuses suuri...

Lue lisää

Uuring tõestab: terviseteadlik eluviis soodustab ajateenistuse edukat läbimist

TAI teadlaste elluviidud uuring tõi esile olulise seose noormeeste kehalise võimekuse ja nende ajateenistusele eelneva eluviisi vahel. Uuringu tulemused näitasid selgelt, et noormehed, kes olid enne ajateenistust kehaliselt aktiivsed, osalesid sporditegevustes, toitusid tervislikult ja ei suitsetanud, näitasid kogu ajateenistuse jooksul paremaid füüsilise võimekuse tulemusi. Teadustöö tulemused näitavad vajadust edendada noormeeste tervist toetavaid eluviise. Noormeeste tervis ja füüsiline...

Lue lisää
Selaa ylöspäin