Home » Ekspert annab nõu: mida tuleks enne aasta lõppu teha, et III pensionisamba sissemaksetelt 20% raha tagasi saada?

Ekspert annab nõu: mida tuleks enne aasta lõppu teha, et III pensionisamba sissemaksetelt 20% raha tagasi saada?

III pensionisambasse investeerijatel soovitatakse võimalusel enne aasta lõppu see „maksimaalselt täis laduda“ või „sammas täis panna“. Miks see kasulik on? Miks räägitakse selles kontekstis 15% tulust või 6000 eurost? Mis juhtub, kui investeerida rohkem? SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev aitab teemasse selgust tuua.

Kas III sambasse saab tulumaksusoodustuse saamiseks investeerida kuni 15% bruto- või netopalgast? Või saab sinna panna maksimaalselt 6000 eurot? Millist numbrit peab jälgima?

III samba puhul on oluline brutopalk. Lisaks regulaarsele palgale tuleks arvesse võtta ka aasta jooksul makstud boonused ja preemiad. Samuti tuleks palgale ja preemiatele liita ka muud saadud ja maksustatud tulud, näiteks renditulu ning osaliselt ka dividendid, kui nende pealt on makse tasunud eraisik, mitte ettevõte.

Aastane maksimumpiir 6000 eurot on oluline nende jaoks, kes teenivad kuus keskmiselt üle 3300 euro. Kui inimene teenib alla nimetatud summa, tuleks jälgida 15% piirmäära.

Kui aga brutosissetulek jääb näiteks alla 800 euro kuus, tuleks III sambasse investeerides olla tähelepanelik. Sellisel juhul on makstud tulumaksu summa väike ja see ei pruugi katta 20% III samba sissemaksete pealt ning maksutagastust täies ulatuses kasutada ei saa.

Isikliku maksimaalse summa leidmiseks on mõistlik kasutada kalkulaatorit või võtta ühendust pensioninõustajaga. Jooksva aasta sissetulekutest annab ülevaate Maksu- ja Tolliameti e-teenindus.

III samba täitmist ei tasu jätta uusaastapeoks – soovitame makse teha aegsasti enne 27. detsembrit, et raha pensionikeskusesse jõuaks ja järgmisel aastal tulu deklareerides rohkem raha tagasi saaksite. Kuna aasta lõpp on alati kiire ja mõnikord võib vaba raha kuluda emotsiooniostudeks, tasub juba varakult teha endale säästmisplaan, et maksta kõigepealt iseendale III sambasse.

Millist summat peaks vaatama, kui sissemakseid teeb ka tööandja?

15% piirmäär kehtib maksete peale kokku. Ehk kui tööandja maksab teie eest 2%, saate ise lisada 13%.

Miks soovitatakse just aasta lõpus III sambasse maksimaalselt investeerida?

Aasta lõpus on inimesel laekunud tuludest parem pilt ja vajadusel saab teha III sambasse lisasissemakse, et oma kogu tulumaksulimiit ehk 15% brutosissetulekutest ära kasutada – pidades samal ajal silmas piirmäära 6000 eurot aastas.

Paljud pensionikogujad investeerivad III sambasse regulaarselt iga kuu 15% brutopalgast, kuid sinna saab alati teha ühekordseid, vabalt valitud suuruses lisasissemakseid. Igal kalendriaastal on ühesugune 20% soodustus, kuid käesoleval aastal kasutamata jäänud limiit järgmisse aastasse üle ei kandu.

Mis siis saab kui kanda III sambasse lubatust rohkem?

III sambasse ei ole keelatud investeerida ka rohkem kui 15% brutotulust või üle 6000 euro aastas, kuid piirmäära ületavalt osalt tulumaksutagastust ei saa. Üle piirmäära ei ole mõistlik investeerida juhul, kui on plaanis kogutud vara enne pensioniiga või pensionieas korraga välja võtta. Raha ennetähtaegsel väljavõtmisel tuleb maksta tulumaksu ning seda siis mitte ainult teenitud kasumilt, vaid kogu väljavõetavalt summalt.

Selaa ylöspäin