Home » Harju Maakohus tunnistas Mark Jakob Jaksoni tapmises ja kehaliste vigastuste tekitamises süüdi

Harju Maakohus tunnistas Mark Jakob Jaksoni tapmises ja kehaliste vigastuste tekitamises süüdi

Harju Maakohus tunnistas täna Mark Jakob Jaksoni süüdi tapmises ja kehaliste vigastuste tekitamises ning mõistis talle liitkaristuseks 12-aastase vangistuse. Karistuse hulka loetakse eelvangistuses viibitud aeg alates 30.04.23.

Kohus rahuldas ka erinevate kannatanute tsiviilhagid: igale ohvri pere liikmele mõistis kohus mittevaralise kahju katteks välja 15 000 eurot. Lisaks ühele kannatanule 2000 eurot mittevaralise kahju katteks. Niisamuti tuleb süüdistataval hüvitada kannatanute esindajate tasud summas 17 839,87 eurot.

Menetluskuludena tuleb Jaksonil tasuda kokku 4134,98 eurot.

Süüdistuse kohaselt ründas Jakson eelmise aasta 30. aprilli öösel Aruküla staadioni spordihoone ees oma tuttavat, lõi teda korduvalt noaga ja tekitas talle nii ulatuslikud vigastused, et ohver suri sündmuskohal. Lisaks lõi Jakson noaga teda takistada üritanud tütarlast ja haavas tema pead.

Kohus leidis, et kriminaalasjas kogutud kirjalike tõendite, salvestiste, kannatanu ja tunnistajate ütlustega on Jaksonile süüks arvatud teod leidnud tõendamist. Motiivi osas ei olnud kohtu hinnangul süüdistatava ütlused usaldusväärsed. Kohus ei nõustunud ka kannatanu esindaja esitatud motiiviga: osaliselt võis motiiviks olla armukadedus, aga põhiliselt oli kohtu hinnangul tegude motiiviks süüdistatava loomusest tulenev agressiivsus ning teiste inimeste seisukohtadega mittearvestamine.
Kohtu hinnangul oli tapmine tahtlik ning süüdistatav pidi ette nägema, et selline noarünnak võib kaasa tuua ohvri surma. Kehavigastuste tekitamise episood on samuti tõendamist leidnud ning kohtu hinnangul tehtud vähemalt kaudse tahtlusega.

Hinnates Jaksoni süü suurust, asjaolusid ja süüdistatava käitumist, leidis kohus, et süü on keskmisest suurem. Vägivald oli ulatuslik, süüdistatav põgenes sündmuskohalt ega püüdnud kanatanutele abi anda. Samas arvestas kohus, et süüdistavat ei ole varem karistatud, kuid on tuvastatud, et varasemas elus on tal olnud füüsilisi konflikte. Joobeseisund ei ole süü suurust vähendav asjaolu. Süüdistatav oli küll tugevas joobes, aga mitte ebaadekvaatne. 

Otsus ei ole veel jõustunud, seda on võimalik 30 päeva jooksul ringkonnakohtus vaidlustada.

Selaa ylöspäin