Home » Päeva Sõnum – Teisipäev 11 juuni 2024

Päeva Sõnum – Teisipäev 11 juuni 2024

Mõtisklus ja inspiratsioon:

Täna tuletatakse meile meelde, kui oluline on elada oma elu teenides teisi ja järgides kõrgemat eesmärki. Üks peamisi sõnumeid on see, et tähtsust ei oma see, kuidas või kus meid pärast surma mäletatakse, vaid see, kuidas me oma elu elame ja kelle heaks tegutseme.

Näiteks katoliku igapäevastes mõtisklustes juhitakse tähelepanu sellele, et oluline on meie teenimine ja teenimises peituv eesmärk. Shebna lugu Piiblist õpetab, et meie pärand ei peitu monumentides ega mälestustes, vaid meie tegudes ja suhetes Jumalaga (Our Daily Bread)​ (YMI)​.

Richard Rohri igapäevased meditatsioonid keskenduvad sellele, kuidas ehitada vastupidavust ja säilitada sisemist leeki, et seista maailma väljakutsete ees ilma läbi põlemata. See tuletab meelde, et meie vaimne praktika ja kaastundlik tegutsemine on olulised elujõu allikad (Center for Action and Contemplation)​ (Center for Action and Contemplation)​.

Palve ja tänu: “Isa taevas, aita mul elada oma elu oodates aega, mil saan olla igavesti Sinuga. Aita mul teenida teisi ja järgida Sinu tahet igapäevaselt.”

Päeva tegevused ja mõtted

Mõtle täna sellele, kuidas sinu elu ja teod peegeldavad teenimist ja pühendumist kõrgemale eesmärgile.

Leia hetk, et tänada inimesi sinu elus, kes on olnud sulle toeks ja juhatuseks.

Püüa täna teha vähemalt üks heategu, mis toob rõõmu ja kergendust kellelegi teisele.

Nendel mõtetel on suur võime inspireerida meid elama täisväärtuslikumat ja tähendusrikkamat elu.

Selaa ylöspäin