Home » TÄIENDATUD: Automaks läheb veel kallimaks, kui arvati.

TÄIENDATUD: Automaks läheb veel kallimaks, kui arvati.

TÄIENDUS 28.11.2023

Eesti rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) on esitanud valitsusele uue mootorsõidukimaksu eelnõu, mille kohaselt väheneb auto vanuse arvestamine varasemast vähem. Eelnõu kohaselt on plaanis toetada erivajadustega inimesi, et leevendada maksutõusu mõju.

Muudatused puudutavad peamiselt sõidukite registreerimistasu, eriti kaks-kolm aastat vanade autode puhul, mille registreerimistasu väheneb, et soodustada uuemate, keskkonnasäästlikumate sõidukite soetamist. Näiteks viieaastase Toyota RAV4 registreerimistasu langeb 3225 eurost 2587 eurole.

Eelnõu seletuskirjas on märgitud, et automaks toob endiselt riigikassasse 232 miljonit eurot aastas. Muudatused hõlmavad ka kõrgemaid maksukoefitsiente vanematele, eriti 15-aastastele ja vanematele sõidukitele, et vältida väga vanade autode importimist Eestisse.

Aastamaksu puhul on vanusekoefitsienti samuti veidi muudetud, kuid põhimõte jääb samaks: kuni viieaastaste sõidukite puhul tuleb maksta täielik aastamaks, kuid vanemate autode puhul on maks pisut suurem. Näiteks kuueaastase sõiduki puhul tõuseb koefitsient 0,82-lt 0,84-le.

Mart Võrklaev rõhutas, et vanusekoefitsiendi muudatused ei muuda maksu põhimõtet, vaid pigem tasakaalustavad seda, võttes arvesse erinevaid vajadusi. Samuti on plaanis pakkuda toetust neile, kellel on auto vajalik, näiteks erivajadustega inimestele ja tööl käivatele inimestele. Toetuse eesmärk on leevendada automaksu mõju just neile sihtrühmadele.

Koalitsioonis pole veel lõplikku kokkulepet saavutatud. Eesti 200 soovib erandeid suurtele peredele ja puuetega inimestele, samas kui sotsiaaldemokraadid soovivad kohest maksuerisust puuetega inimestele. Võrklaev tõi välja, et maksupoliitika ei ole parim viis sotsiaalpoliitika kujundamiseks ja et eraldi leevendusmeetmed tuleks luua mootorsõidukimaksust eraldi.

Kokkuvõttes on uus eelnõu mõeldud mootorsõidukimaksu süsteemi tasakaalustamiseks, võttes arvesse erinevaid sotsiaalseid ja majanduslikke tegureid, samuti keskkonnamõjusid. Erivajadustega inimestele pakutav toetus on osa laiemast püüdlusest tagada, et maksusüsteem oleks õiglane ja ei koormaks ülemääraselt teatud rühmi.

9.10.2023 Rahandusministeerium avaldas esmaspäeval automaksu eelnõu, mis keskendub rohkem kui esialgu kavandatud auto keskkonnamõju maksustamisele. Eelkõige on selle eelnõu eesmärk suurendada maksukoormust raskemate ja kõrgema CO2-heitega sõidukite omanikele.

Rahandusminister Mart Võrklaev tutvustas ministeeriumis välja töötatud automaksu eelnõud, mille põhieesmärk on vähendada keskkonnamõju ja vähendada autode hulka liikluses. Selleks, et soodustada olemasolevate sõidukite kasutamist ja vähendada uute autode ostu, on maksu suurus vanemate autode puhul väiksem.

Eelnõu suundub nüüd kolmeks nädalaks kooskõlastusringile ning valitsus soovib selle seadusena vastu võtta uue aasta alguses. Maksu hakatakse koguma 2025. aastast alates, ning esimese täisaasta jooksul loodetakse koguda maksu kogumisse ligikaudu 230 miljonit eurot.

Aastamaks tuleb tasuda üks kord aastas 1. oktoobriks ning seda tasub auto omanik või liisingufirma, ja seda haldab maksu- ja tolliamet.

Võrklaev selgitas, et maksu eesmärk on aeglustada autostumist võrreldes 2021. aasta tasemega 1-3 protsenti.

Selaa ylöspäin