Monissa tutkimuksissa on todettu, että tietyt asiat yhdistävät onnellisia parisuhteita. Listasimme, millaisia asioita onnelliset parit tekevät päivittäin.

Pari voi teoillaan tuoda suhteeseensa lisää sopusointua ja yhteisymmärrystä arjen teoilla. Mutta miten?

Näitä asioita onnelliset parit tekevät:

Osoittavat läheisyyttä

Hyvänyön-, tervehdys- ja lähtösuukko. Kädestä pitäminen, suuteleminen ja seksi. Toisen koskettaminen arkisten askareiden ohessa tai keskustelun lomassa. Onnelliset parit osoittavat kiintymystä toisilleen roppakaupalla.

Viljelevät huumoria

Leikkisyys ja huumori tuovat suhteeseen hauskuutta ja naurua, joka vaikuttaa positiivisesti hyvinvointiin. Huumorintaju on paitsi hauskaa ja kevyttä myös tärkeä selviytymiskeino, kun elämäntilanteet ja olosuhteet vaihtelevat.

Jakavat elämän pieniä asioita

Päivittäinen kuulumisten vaihtaminen on hyvä tapa. Onnelliset parit jakavat isojen asioiden lisäksi myös elämän pienet tapahtumat, vaikka ne saattaisivatkin joskus tuntua vähäpätöisiltä.

Kertovat tunteistaan ja keskustelevat

Onnelliset parit eivät odota, että kumppani on ajatustenlukija. Siksi he kertovat toisilleen avoimesti niin positiivisista kuin negatiivisistakin tunteistaan sekä huolistaan, toiveistaan ja tarpeistaan. Onnelliset parit uskaltavat puhua avoimesti myös esimerkiksi seksistä, mikä saa seksielämän puhkeamaan kukkaan. Onnellisessa parisuhteessa saa kertoa ja kysyä asioita.

Kunnioittavat toistensa rajoja ja välttävät turhia riitoja

Tyytyväisessä parisuhteessa on selvää, että puolisot kunnioittavat toistensa rajoja. Turhia riitoja vältetään, eli kumppania ei esimerkiksi aleta moittia, jos hän tekee jonkin asian eri tavalla kuin itse asian tekisi. Ristiriitoja ei kuitenkaan pelätä, sillä riitatilanteet ratkaistaan rakentavasti. Kumpikin kannustaa toista vaikeistakin asioista puhumiseen, eikä kumpikaan vetäydy ja lakaise vaikeita asioita maton alle. Kumpikin osaa tarvittaessa pyytää ja antaa anteeksi.

Huolehtivat kotitöistä yhdessä

Onnellisessa parisuhteessa taakka arjen töistä ei keräänny vain toisen hartioille. Tyytyväisessä suhteessa ei ole tarvetta ”naisvalitukseen”, sillä kotityöt jaetaan.

Tarjoavat toisilleen tukea ja apua – sekä antavat ja saavat sitä

Onnellisessa parisuhteessa kumppanit ovat toistensa saatavilla hyvinä ja huonoina aikoina. Tyytyväisessä suhteessa kumpikin osapuoli uskaltaa pyytää apua kumppaniltaan ja haluaa tarjota apuaan tälle.

Pitävät kumppanin mielessä

Onnelliset pariskunnat viettävät aikaa keskenään, koska he aidosti viihtyvät toistensa seurassa. Kumppani on kuitenkin mielessä myös silloin, kun hän ei ole paikalla. Esimerkiksi suloinen tekstiviesti, tiskikoneen tyhjennys tai ruoan tekeminen valmiiksi, kun toinen saapuu kotiin, on loistava tapa ilmaista, että kumppani on ollut mielessä, vaikka hän ei olekaan ollut paikalla.

Huolehtivat itsestään yksilöinä

Onnelliset pariskunnat tajuavat myös itsestä huolen pitämisen ja oman ajan merkityksen. Kun on tyytyväinen itseensä, on helpompi olla tyytyväinen myös kumppaniinsa. Kummankaan minuus ei katoa parisuhteen myötä.

Related Post