Vuonna 2021 tehtyjen lasten ja nuorten laajojen terveystarkastusten määrä laski alhaisemmalle tasolle kuin ennen koronapandemiaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen selvityksen mukaan lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset tehtiin vuonna 2021 keskimäärin 47 prosentille ikäluokasta. Laaja terveystarkastus järjestetään lastenneuvolassa 4 kuukauden, 1,5 vuoden ja 4 vuoden iässä. Kouluterveydenhuollossa laajat terveystarkastukset järjestetään 1., 5., ja 8. luokalla.

Ainoastaan 4-vuotiailla toteutuneiden laajojen terveystarkastusten määrä on pysynyt vuoden 2020 tasolla eli 53 prosentissa. Kaikissa muissa ikäryhmissä toteutuneiden terveystarkastusten määrä laski vuodesta 2020. Heikoimmin laajat terveystarkastukset toteutuivat lukuvuonna 2021–2022 kahdeksasluokkalaisilla, joista ainoastaan 40 prosenttia osallistui tarkastuksiin.

Yksilöllisen tarpeen käynnit nousussa

Myös määräaikaisten terveystarkastusten määrä laski korona-aikana. Samaan aikaan erityisen tuen käyntien määrä nousi sekä lastenneuvolassa että kouluterveydenhuollossa. Edellisvuonna erityisen tuen tarpeen käyntien määrä oli edelleen suurempi kuin ennen koronaepidemiaa.

Etäasiointi äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa lisääntyi vuonna 2020, mutta palautui aikaisemmalle tasolle vuonna 2021.

Related Post